XXVII. Trenčiansky jazzový festival
25.9. - 27.9.2020

História Trenčianskeho jazzového festivalu

TJF je jedinečné hudobné podujatie európskeho formátu. Svojim rozsahom druhé najväčšie podujatie tohoto žánru na Slovensku. Mimoriadny záujem publika i interpretov potvrdzuje opodstatnenosť jeho existencie. Termín jeho konania je dôležitým bodom v kalendári kultúrnych podujatí mesta Trenčín a vyhľadávaným miestom stretnutia jazzových interpretov. Vysoká odborná úroveň publika vyvoláva kreatívny dialóg medzi účinkujúcimi a poslucháčmi, čo je spolu s profesionálnou úrovňou organizácie festivalu presvedčivým dôvodom účasti špičky jazzovej tvorby vôbec.

Trenčianska jazzová spoločnosť organizuje kultúrno - spoločenské podujatia na vysokej profesionálnej úrovni, pričom vychádzajú z vysokej odbornosti v oblasti PR a marketingu. Aj pri organizovaní jazzového festivalu sa obsahová náplň realizuje nielen v podpore šírenia príťažlivého hudobného žánru, ale prinajmenej v tej istej miere sa v nej nachádza kultúrno - spoločenský aspekt, presahujúci rámec Slovenska.

Najväčší a najsilnejší význam však zaznamenáva prezentácia Slovenska a vyjadrenie silných stránok regiónu a jeho určujúcich prvkov. Tradícia festivalu a kultúrno - historický rámec mesta spolu s geografickými danosťami regionu vytvárajú vynikajúci produkt cestovného ruchu, zaujimavý pre domácich i zahraničných návštavníkov.

Dominujúcou myšlienkou festivalu "Jazz pod hradom" bola a ostáva európska kultúrna spolupatričnosť.

Na Považí sa jazzu vďaka vášnivému záujmu širokého davu už dlhé roky darí. V Trenčíne a jeho okolí je veľa priaznivcov tohoto náročného hudobného žánru. Ak k tejto skutočnosti priradíme aktívne pôsobenie niekoľkých jazzových muzikantov vo viacerých jazzových formáciach, potom existencia jazzového festivalu v našom meste nie je žiadnym prekvapením.

Na jeseň roku 1994 sa zablýskalo po prvý raz. Miestni entuziasti vypočuli volanie verejnosti po zorganizovani jazzovej udalosti, ktorá by prekročila hranice mesta. Jazzmeni okolo skupiny Aurélis Q využili svoje kontakty a svetlo sveta uzrel jazzový večer so zahraničnou účasťou. Hviezdou večera bol Andrej Šeban. A tak sa začala písať história festivalu JAZZ POD HRADOM.

Pre druhý ročník sa overilo – “viac hláv – viac kontaktov” a preto vznikla veľmi aktívna fúzia jazzových odborníkov z agentúry AMPLUS agency s agentúrou KVART a Mestským kultúrnym strediskom.

Záujem primátora mesta Trenčín Ing. Jozefa Žišku urýchlil udalosti. Aj jeho pričinením dostalo mesto Trenčín významné kultúrne podujatie. Potešil aj záujem zo strany Slovenskej jazzovej spoločnosti. Preto nebolo náhodou, že II. ročník Trenčianskeho jazzového festivalu otváral práve prezident SJS Peter Lipa. Festival bol dvojdňový a vstúpil rozhodným krokom do európskeho festivalového diania.

Tretí ročník sa predstavil už smelo a s rešpektom. Po tri dni sa striedali špičky rôznych jazzových štýlov, prezentované najlepšími interprétmi slovenskej, českej a európskej jazzovej scény. O rok neskôr bol festival svojou úrovňou už tradične opäť ešte lepší než ten predchádzajúci. Ten, kto ho v staručkej Hviezde neprežil celý, musel ľutovať.

IV. ročník nemal po celé tri dni najmenšej slabiny. Naopak. Každý večer gradoval v atmosfére, akú je schopné vytvoriť len vyspelé, žiadostivé trenčianske publikum. Sám Karlheinz Miklin, riaditeľ sekcie jazzu na Univerzite v Grazi (Rakúsko) povedal: “Nevedel som do čoho ideme. Prišli sme do Trenčína odohrať svoj štandartný program. Ale to čo sme zažili tu v Trenčíne bolo ojedinelé! Obecenstvo nás vyhecovalo ako dávno nie. Máte skvelé publikum, rozumie jazzu, provokuje maximálne výkony a neuveriteľne komunikuje s dianím na javisku. Je radosť hrať takému davu. Prídeme radi opäť”.

V. ročník v oslave malého jubilea Trenčianskeho jazzového festivalu. Ľudia od jazzu majú tento termín už natrvalo zapísaný v pamäti i v kalendároch. Organizátori nechceli prezradiť spočiatku všetko, ale mená ako Laco Déczi, Heinrich von Kalnein (Rakúsko), Bajazzo (SRN), sa spomínali veľmi frekventovane a potichu s obavou, aby sme to nezakríkli ... Tiež vždy prekvapujúco iný, vždy lákavý a nášmu publiku oddaný Andrej Šeban si termín konania festivalu označil veľkými písmenami.