XXVII. Trenčiansky jazzový festival
25.9. - 27.9.2020

Súťažná prehliadka
FESTIVAL MLADÉHO JAZZU

12. októbra, v rámci XIII. Trenčianskeho jazzového festivalu JAZZ POD HRADOM 2007 sa uskutoční tradičný FESTIVAL MLADÉHO JAZZU.

Na festivale sa môže zúčastniť každá začínajúca hudobná formácia, ktorej prejav sa pohybuje v oblasti swingu, moderného jazzu, funku a fusion.

Predpokladom je do 31.8.2007 zaslanie prihlášky s DEMO nahrávkou, ktorá obsahuje záznam troch ukážok pôvodnej tvorby alebo voľného spracovania inej kompozície. Odporúčame zaradiť jeden jazzový štandart.

  PRIEBEH SÚŤAŽE:
 • interpretácia troch rôznych skladieb podľa vlastnej voľby
 • usporiadateľ odporúča v rámci výberu interpretáciu aspoň jedného jazzového štandartu podľa vlastnej voľby
  PROPOZÍCIE:
 • účastníci hrajú na svojich nástrojoch s použitím pódiového ozvučenia
 • účastníkov žiadame o zaslanie požiadaviek na ozvučenie
 • víťazná hudobná skupina má nárok na ubytovanie z piatka 12.10. na sobotu 13.10.2007
 • víťazná hudobná skupina odohrá vystúpenie v sobotu 13.10.2007 v rámci programu XIV. TJF "Jazz pod hradom 2007"
  PRAVIDLÁ:
 1. Súťaž Festival mladého jazzu sa uskutoční v priestoroch konania a v rámci programu XIV. Trenčianskeho jazzového festivalu JAZZ POD HRADOM 2007
 2. Cieľom súťaže je
  • prezentovať súčasnú úroveň mladých jazzových hráčov, podporiť rozvoj mladých jazzových skupín a sólistov
  • výber najlepších jazzových súborov pre podporu ich umeleckého rozvoja
  • konfrontáciu umeleckej úrovne mladých interprétov jazzovej hudby
 3. Porota bude posudzovať hudobné výkony jednotlivých hudobných skupín. Bude menovaná organizátormi a rozhodne o výške a spôsobe odmien pre tri najlepšie skupiny súťaže, prípadne zvláštne ocenenie, a odovzdá im autorizovaný diplom .
 4. Hudobné skupiny budú pozvané do súťaže porotou na základe Vyhodnotenia demo záznamu priloženého k prihláške.
 5. Písomné prihlášky musia byť zaslané na adresu organizátora. Prihláška musí obsahovať: vyplnený formulár prihlášky, kazeta alebo CD s popisom troch ukážok ( doporučujeme 1 jazzový štandart )
 6. Koniec prijímania prihlášok a zvukových záznamov je 31. augusta 2007. Informácie o výsledkoch kvalifikácie zašleme do 20.9.2007.
 7. Organizátor zaručuje navrátenie zvukových záznamov a technické vybavenie pre ozvučenie hudobnej produkcie.
 8. Účasť na súťaži je na vlastné náklady, iba víťaz má nárok na honorár za vystúpenie na XIV. TJF.
 9. Časový rozvrh: začiatok súťaže - piatok 12.10.2007, 14.00 hod. Oznam o vylosovanom poradí bude súčasťou informácie o výsledkoch kvalifikácie.
 10. Prípadné zmeny v pravidlách súťaže si organizátor vyhradzuje so záväzkom priebežného informovania prihlásených účastníkov.